DOBROČINNÝ PRODEJ VÁNOČNÍCH HVĚZD ZNOJEMSKO 2022pro Nadaci pro transplantace kostní dřeně

Výtěžek z prodeje podpoří testování nových dárců kostní dřeně.